• Category : USLUGE

Arhitektonsko planiranje

U radu pratimo suvremene trendove u promišljanju arhitekture i korištenju novih tehnologija gradnje, s naglaskom na ostvarivanje energetske učinkovitosti zgrada. Arhitektonsko projektiranje obuhvaća izradu projektne dokumentacije- od idejnog rješenja kao podloge za ishođenje posebnih uvjeta gradnje, glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole do izvedbenih projekata za gradilište.