AD Gallery
POLIKLINIKA

Poliklinika Langhart

Poliklinika

Poliklinika Langhart

Na predmetnim građevinskim česticama, a prema idejnom rješenju koje je izrađeno, planirana je izgradnje poliklinike ili centra za prodaju vozila, kako novih tako i rabljenih, sa servisom i podzemnom garažom.

GODINA

2018

LOKACIJA

Rubeši, Hrvatska

KATEGORIJA

Poliklinika

VIZUALIZACIJA

Roland Vranković

INVESTITOR

Anders Langhart

SHARE PROJECT
  • GODINA : 2018
  • LOKACIJA : Rubeši, Hrvatska
  • KATEGORIJA : Poliklinika
  • VIZUALIZACIJA : Roland Vranković
  • INVESTITOR : Anders Langhart